Muutostyöt

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaalla on oikeus tehdä muutoksia hallitsemissaan tiloissaan. Osakkaan on vuoden 2010 jälkeen ilmoitettava kaikista sellaisista muutostöistä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan hallinnassa olevien tilojen käyttämiseen työn aikana. Ilmoituksesta tulee ilmetä tiedot, joiden pohjalta yhtiö tai toinen osakas voi arvioida hyvän rakennustavan noudattamista sekä muutostyöstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai vahinkoa.

Lataa alla olevasta linkistä tiedosto ja täytä se ennen kuin aloitat kunnossapito- tai muutostyöt. Täytetyn lomakkeen voi lähettää sähköpostilla taloyhtiösi isännöitsijälle.

Paperillisen lomakkeen saatte halutessanne isännöintitoimistosta. 

 

Muutostyöilmoitus