Muutostyöt

ILMOITUS KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun ja 7§:n ja 5 luvun 2§:n mukainen osakkeenomistajan ilmoitus kunnossapito- ja muutostyöstä

Osakkeenomistajana ilmoitan tutustuneeni em. Asunto Oy:n hallituksen vahvistamiin toimintaohjeisiin, jotka on vahvistettu noudettavaksi yhtiössä 1.7.2010 alkaen, sekä vahvistan noudattavani sitä. 

PALAUTA TÄMÄ LOMAKE TALOYHTIÖN ISÄNNÖITSIJÄLLE. TYÖTÄ EI SAA ALOITTAAN ENNEN KUIN HALLITUS ON ANTANUT KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSTYÖLLE LUVAN.

 

Vaaditaan
Vaaditaan
Vaaditaan
Vaaditaan
Vaaditaan
Vaaditaan
Vaaditaan
Vaaditaan

MÄRKÄTILOJA KOSKEVAT MUUTOSTYÖT

Sitoudun osakkeenomistajana noudattamaan tuotevalmistajan antamia ohjeita vedeneristuksen asentamisesta ja vesieristyksistä annettuja ohjeita (rakentamismääräyskokoelma C 2 ja RYL).

KVV-Työnjohtaja

Kvv-työnjohtaja vastaa siitä, että vesi- ja viemäritekniset asennustyöt tehdään määräysten mukaisesti ja että rakennustyön edetessä vaaditut kvv-katselmukset suoritetaan ajallaan.

Urakoitsija

Vastaava työnjohtaja

Vastaava työnjohtaja on hyväksyttevä kunnan rakennusvalvonnassa. Vastaava tynjohtaja vastaan rakennutyön laadusta ja kokonaisuudesta sekä huolehtii, ettö rakennustyöt tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien sääösten ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

 

 

 

Rakennusvalvontaviraston hyväksynnän vaativiin muutostöihin on aina liitettävä rakennuslupahakemus, tarvittava työselitys ja muutospiirrustukset.